MADDE 1-TARAFLAR:
İşbu Üyelik Sözleşmesi (Kısaca Sözleşme olarak anılacaktır);

Cumhuriyet Mah. Teyyareci Sok. No:32 Kat:6 Şişli / İstanbul adresinde mukim jejeyshoes (Kısaca “jejeyshoes.com” olarak anılacaktır.)

ile

Adresi ve adı/soyadı "Üye Bilgileri" sahasında beyan edilen kişi (Kısaca Üye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU:
İşbu Sözleme, üyenin jejeyshoes.com tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile akdedilmiş olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

MADDE 3 – TANIMLAR:
Aşağıda yer alan terimler işbu sözleşme kapsamında tanımlandıkları anlamlarıyla kullanılmaktadırlar.

Buna göre;
Üye: jejeyshoes.com iş bu sözleşmeyi kabul ederek üyelik başvurusu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş jejeyshoes.com aracılığı ile sunulacak ürün ve/veya servislerinden faydalanacak kişiyi,

E-Posta Adresi:Üyenin bildirmiş olduğu ve üye hesabına tanımlı olan, kullanımı, muhteviyatı ve gizliliği üyenin sorumluluğunda bulunan, üyeliğin kurulması esnasında tanımlanan ve akabinde değişiklik yapılması mümkün olmayan elektronik posta adresi.

Şifre:Üyenin, e-posta adresi ile birlikte kullandığı ve üyenin sistem tarafından tanınmasını sağlayan, jejeyshoes.com tarafından jejeyshoes.com üzerinden sunulan servislere ulaşımda zorunlu; kullanılması ve güvenliğinden kaynaklanan her türlü sorumluluğu üyeye ait olan, üye tarafından belirlenmiş altı 6 ila 16 hane arası alfanumerik ibareyi,

Üye Hesabı:Üyelerin jejeyshoes.com nezdinde bulunan, işbu sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla kullanabileceği hesabı,

Ürün/Hizmet:jejeyshoes.com tarafından işletilen jejeyshoes.com üzerinden satışı yapılmak amacıyla satışı yapılan malları, sunulan servisleri,

Ürün/Hizmet Bedeli:jejeyshoes.com üzerinden üyelerin bilgisine sunulan ürün veya hizmetin ait satış fiyatı,

Kullanıcı:Üye olup olmadığını bakılmaksızın, jejeyshoes.com adresinin genel kullanıma açık alanlarını ziyaret edebilen, bu alanlarda işlem yapmasına izin verilen gerçek kişi,

Kredi Kartı/Banka Kartı:Üyelerin, jejeyshoes.com adresi üzerinden yapacakları işlemlerde kullanabilecekleri, yetkili kuruluşlarca çıkartılmış ve nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan, ilgili mevzuatı uyarınca geçerli olan basılı kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası,

Hizmet Kanalları:Seçimi münhasıran